Отфрлени
Ова се последните 20 отфрлени слики.
#1
offline zorancosum
25.09.2017 - 22:36
Детска слика или погрешна возраст
#2
offline zorancosum
25.09.2017 - 22:04
Туѓа слика
#3
offline Kasijan
25.09.2017 - 18:28
Сликата мора да биде вертикална
#4
offline malerozen
25.09.2017 - 00:20
Сликата мора да биде вертикална
#5
offline MartinD
24.09.2017 - 19:13
Нема човек на сликата
#6
offline Radmila
24.09.2017 - 16:17
Нема човек на сликата
#7
offline Radmila
24.09.2017 - 16:10
Сликата е непотребно или погрешно обработена
#8
offline morison
24.09.2017 - 10:46
Сликата мора да биде вертикална
#9
offline Bubevski
24.09.2017 - 10:26
Алкохол, цигари или наркотици на сликата
#10
offline Alen1984
24.09.2017 - 10:25
Лицето не е видливо
#11
offline Alen1984
24.09.2017 - 10:25
Сликата мора да биде вертикална
#12
offline Bubevski
24.09.2017 - 09:23
Повторена слика
#13
offline Bubevski
24.09.2017 - 09:18
Повторена слика
#14
offline Bubevski
24.09.2017 - 09:01
Лицето не е видливо
#15
offline Teti999
24.09.2017 - 07:50
Нема човек на сликата
#16
offline Teti999
24.09.2017 - 07:49
Туѓа слика
#17
offline Teti999
24.09.2017 - 07:49
Нема човек на сликата
#18
offline zoran002
23.09.2017 - 22:03
Нема човек на сликата
#19
offline morison
23.09.2017 - 15:00
Сликата мора да биде вертикална
#20
offline sheeeef
22.09.2017 - 13:32
Нема човек на сликата