анкета
На оваа страница можеш да ги видиш резултатите од анкетите и да одговориш на сегашната анкета на главната страница.
1  2  3  ...  41  42  43  44  45  ...  85  86  87  [»]  [+10] 
Најубаво ми е за летен одмор:
27.07.2017
1. Со другари - другарки
машки 31% (4 гласови)женски 8% (1 гласови) 38% (5 гласови)
2. Со потрага за нова авантура
машки 23% (3 гласови)женски 0% (0 гласови) 23% (3 гласови)
3. Со лицето со кое сум во љубовна врска
машки 0% (0 гласови)женски 8% (1 гласови) 8% (1 гласови)
4. Два-три љубовни парови, во друштво
машки 8% (1 гласови)женски 8% (1 гласови) 15% (2 гласови)
5. Со семјството
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)
6. Две-три семејства, во друштво
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)
7. Со дедо и баба
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)
8. Сам-а
машки 8% (1 гласови)женски 0% (0 гласови) 8% (1 гласови)
9. Друго
машки 0% (0 гласови)женски 8% (1 гласови) 8% (1 гласови)

Одговориле: 13
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Lancelot Lancelot
Каде на летување?
19.07.2017
1. Македонија
машки 14% (11 гласови)женски 5% (4 гласови) 19% (15 гласови)
2. Бугарија
машки 12% (9 гласови)женски 1% (1 гласови) 13% (10 гласови)
3. Турција
машки 4% (3 гласови)женски 0% (0 гласови) 4% (3 гласови)
4. Египет
машки 3% (2 гласови)женски 0% (0 гласови) 3% (2 гласови)
5. Грција
машки 12% (9 гласови)женски 5% (4 гласови) 17% (13 гласови)
6. Албанија
машки 4% (3 гласови)женски 0% (0 гласови) 4% (3 гласови)
7. Црна Гора
машки 5% (4 гласови)женски 1% (1 гласови) 6% (5 гласови)
8. Хрватска
машки 10% (8 гласови)женски 0% (0 гласови) 10% (8 гласови)
9. Друго
машки 12% (9 гласови)женски 12% (9 гласови) 23% (18 гласови)

Одговориле: 77
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Lancelot Lancelot
Вашите моментални чувства преку песна?
12.07.2017
1. Oваа песна баш како за мене пишувана,колку ми ја опишува ситуацијата
машки 5% (3 гласови)женски 10% (6 гласови) 14% (9 гласови)
2. Нек пукну душмани, ја и даље волим цео свет
машки 8% (5 гласови)женски 0% (0 гласови) 8% (5 гласови)
3. Ми фалиш мило мое .... Сакам да те видам
машки 0% (0 гласови)женски 2% (1 гласови) 2% (1 гласови)
4. Немав ништо да дадам oсвен малку горка тага....
машки 5% (3 гласови)женски 2% (1 гласови) 6% (4 гласови)
5. Знам, се ќе помине и далечни ќе сме, ќе останеме двајца што се сакале
машки 3% (2 гласови)женски 2% (1 гласови) 5% (3 гласови)
6. Од време на време, на мене сети се и не заборавај дека сме посилни од се
машки 8% (5 гласови)женски 0% (0 гласови) 8% (5 гласови)
7. Песнава ме мотивира
машки 11% (7 гласови)женски 0% (0 гласови) 11% (7 гласови)
8. Ни знам шо се пее, ни знам шо чувствувам
машки 8% (5 гласови)женски 8% (5 гласови) 16% (10 гласови)
9. Друго
машки 22% (14 гласови)женски 8% (5 гласови) 30% (19 гласови)

Одговориле: 63
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Elisabeth Elisabeth
Најбитното нешто во една врска?
05.07.2017
1. љубов
машки 19% (14 гласови)женски 7% (5 гласови) 26% (19 гласови)
2. верноста
машки 8% (6 гласови)женски 3% (2 гласови) 11% (8 гласови)
3. толеранцијата
машки 8% (6 гласови)женски 3% (2 гласови) 11% (8 гласови)
4. разбирањето
машки 14% (10 гласови)женски 9% (7 гласови) 23% (17 гласови)
5. искреноста
машки 11% (8 гласови)женски 3% (2 гласови) 14% (10 гласови)
6. заеднички интерес
машки 3% (2 гласови)женски 0% (0 гласови) 3% (2 гласови)
7. финансиски интерес
машки 3% (2 гласови)женски 1% (1 гласови) 4% (3 гласови)
8. еднаквост, да нема доминација
машки 3% (2 гласови)женски 0% (0 гласови) 3% (2 гласови)
9. друго
машки 5% (4 гласови)женски 1% (1 гласови) 7% (5 гласови)

Одговориле: 74
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Elisabeth Elisabeth
Сметате ли дека треба да се продолжи породилното отсуство?
28.06.2017
1. Да, да се зголеми до 12 месеци.
машки 11% (8 гласови)женски 6% (4 гласови) 17% (12 гласови)
2. Да, да се зголеми до 18 месеци.
машки 44% (31 гласови)женски 20% (14 гласови) 63% (45 гласови)
3. Не
машки 8% (6 гласови)женски 0% (0 гласови) 8% (6 гласови)
4. Друго
машки 10% (7 гласови)женски 1% (1 гласови) 11% (8 гласови)

Одговориле: 71
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Elisabeth Elisabeth
1  2  3  ...  41  42  43  44  45  ...  85  86  87  [»]  [+10]