анкета
На оваа страница можеш да ги видиш резултатите од анкетите и да одговориш на сегашната анкета на главната страница.
1  2  3  ...  40  41  42  43  44  ...  83  84  85  [»]  [+10] 
Дали треба да има прифатилишта за постојано живеење на бездомни луѓе ?
23.04.2017
1. Да, треба да има.
машки 61% (11 гласови)женски 39% (7 гласови) 100% (18 гласови)
2. Не, не треба.
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)
3. Доволно е ова што е направено досега.
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)
4. Бездомните лица сами да се снаоѓаат.
машки 0% (0 гласови)женски 0% (0 гласови) 0% (0 гласови)

Одговориле: 18
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Drugar82
Имате ли Бугарски пасош?
16.04.2017
1. Да
машки 20% (18 гласови)женски 4% (4 гласови) 24% (22 гласови)
2. Не
машки 33% (30 гласови)женски 9% (8 гласови) 42% (38 гласови)
3. Не, но би сакал/а да имам
машки 8% (7 гласови)женски 1% (1 гласови) 9% (8 гласови)
4. Не и не сакам да имам
машки 18% (16 гласови)женски 8% (7 гласови) 25% (23 гласови)

Одговориле: 91
машки - машки       женски - женски

За што повеке размислувате?
11.04.2017
1. За минатото
машки 7% (3 гласови)женски 2% (1 гласови) 9% (4 гласови)
2. За иднината
машки 23% (10 гласови)женски 9% (4 гласови) 32% (14 гласови)
3. За сегашноста
машки 18% (8 гласови)женски 9% (4 гласови) 27% (12 гласови)
4. Не размислувам воопшто
машки 14% (6 гласови)женски 2% (1 гласови) 16% (7 гласови)
5. Друго
машки 11% (5 гласови)женски 5% (2 гласови) 16% (7 гласови)

Одговориле: 44
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Elisabeth Elisabeth
Коj е вашиот мотив за користење интернет?
05.04.2017
1. Забава
машки 34% (32 гласови)женски 10% (9 гласови) 44% (41 гласови)
2. Работа
машки 3% (3 гласови)женски 3% (3 гласови) 6% (6 гласови)
3. Љубопитност
машки 3% (3 гласови)женски 0% (0 гласови) 3% (3 гласови)
4. За убивање досада
машки 11% (10 гласови)женски 3% (3 гласови) 14% (13 гласови)
5. Потреба
машки 14% (13 гласови)женски 5% (5 гласови) 19% (18 гласови)
6. Друго
машки 9% (8 гласови)женски 4% (4 гласови) 13% (12 гласови)

Одговориле: 93
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Elisabeth Elisabeth
Сте биле ли некогаш изневерени?
31.03.2017
1. Да
машки 42% (32 гласови)женски 17% (13 гласови) 59% (45 гласови)
2. Не
машки 14% (11 гласови)женски 1% (1 гласови) 16% (12 гласови)
3. Не знам
машки 14% (11 гласови)женски 3% (2 гласови) 17% (13 гласови)
4. Се сомневам
машки 5% (4 гласови)женски 3% (2 гласови) 8% (6 гласови)

Одговориле: 76
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Jale Jale
1  2  3  ...  40  41  42  43  44  ...  83  84  85  [»]  [+10]