анкета
На оваа страница можеш да ги видиш резултатите од анкетите и да одговориш на сегашната анкета на главната страница.
1  2  3  ...  41  42  43  44  45  ...  84  85  86  [»]  [+10] 
Дали би заминале од Македонија
26.05.2017
1. да
машки 45% (27 гласови)женски 15% (9 гласови) 60% (36 гласови)
2. не
машки 32% (19 гласови)женски 8% (5 гласови) 40% (24 гласови)

Одговориле: 60
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: lavanda
Што треба да се преземе при екстремни студови за луѓето?
19.05.2017
1. Ништо, све си е во ред.
машки 16% (11 гласови)женски 1% (1 гласови) 17% (12 гласови)
2. Општините да им помогнат на граѓаните.
машки 30% (21 гласови)женски 10% (7 гласови) 40% (28 гласови)
3. Владата да донесе добри закони.
машки 14% (10 гласови)женски 7% (5 гласови) 21% (15 гласови)
4. Немам свое мислење.
машки 14% (10 гласови)женски 7% (5 гласови) 21% (15 гласови)

Одговориле: 70
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Drugar82
Дали државата треба да им подари стан на лица кои загинале по време на војна во Р. Македонија ?
11.05.2017
1. Да
машки 57% (50 гласови)женски 16% (14 гласови) 73% (64 гласови)
2. Не
машки 5% (4 гласови)женски 0% (0 гласови) 5% (4 гласови)
3. Немам свое мислење.
машки 8% (7 гласови)женски 5% (4 гласови) 13% (11 гласови)
4. Владата нека одлучи.
машки 9% (8 гласови)женски 1% (1 гласови) 10% (9 гласови)

Одговориле: 88
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Drugar82
Дали треба да има кабини за пушачи во Р. Македонија ?
05.05.2017
1. Да, треба да има.
машки 30% (20 гласови)женски 14% (9 гласови) 44% (29 гласови)
2. Не , не треба.
машки 12% (8 гласови)женски 2% (1 гласови) 14% (9 гласови)
3. Убава е состојбата.
машки 3% (2 гласови)женски 0% (0 гласови) 3% (2 гласови)
4. Пушачите да се придржуваат кон законите.
машки 27% (18 гласови)женски 12% (8 гласови) 39% (26 гласови)

Одговориле: 66
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Drugar82
Дали луѓето од мали места во Македонија се добро прифатени ?
30.04.2017
1. Да , сите се еднакви.
машки 22% (15 гласови)женски 9% (6 гласови) 31% (21 гласови)
2. Не, не се сите еднакви.
машки 9% (6 гласови)женски 4% (3 гласови) 13% (9 гласови)
3. Сите гледаат на материалниот статус.
машки 27% (18 гласови)женски 3% (2 гласови) 30% (20 гласови)
4. Богатите и сиромашните се поделени во Македонија.
машки 21% (14 гласови)женски 4% (3 гласови) 25% (17 гласови)

Одговориле: 67
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: Drugar82
1  2  3  ...  41  42  43  44  45  ...  84  85  86  [»]  [+10]