анкета
На оваа страница можеш да ги видиш резултатите од анкетите и да одговориш на сегашната анкета на главната страница.
1  2  3  ...  49  50  51  52  53  ...  101  102  103  [»]  [+10]  [+100] 
Како го започнувате денот?
17.01.2019
1. Со кафе и цигари
машки 39% (26 гласови)женски 9% (6 гласови) 48% (32 гласови)
2. со нездрав појадок
машки 6% (4 гласови)женски 0% (0 гласови) 6% (4 гласови)
3. со здрава храна
машки 15% (10 гласови)женски 1% (1 гласови) 16% (11 гласови)
4. со овошје
машки 16% (11 гласови)женски 9% (6 гласови) 25% (17 гласови)
5. со зеленчук
машки 4% (3 гласови)женски 0% (0 гласови) 4% (3 гласови)

Одговориле: 67
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: save save
Дали досега имате направено естетска корекција?
10.01.2019
1. Да
машки 5% (4 гласови)женски 0% (0 гласови) 5% (4 гласови)
2. Не
машки 78% (62 гласови)женски 14% (11 гласови) 92% (73 гласови)
3. Планирам да направам
машки 1% (1 гласови)женски 1% (1 гласови) 3% (2 гласови)

Одговориле: 79
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: save save
Каде за Нова година?
31.12.2018
1. Дома
машки 46% (34 гласови)женски 3% (2 гласови) 49% (36 гласови)
2. Кај пријател/и
машки 22% (16 гласови)женски 5% (4 гласови) 27% (20 гласови)
3. Во ноќен клуб
машки 3% (2 гласови)женски 1% (1 гласови) 4% (3 гласови)
4. На плоштад
машки 1% (1 гласови)женски 1% (1 гласови) 3% (2 гласови)
5. Надвор од градот
машки 5% (4 гласови)женски 1% (1 гласови) 7% (5 гласови)
6. Во странство
машки 9% (7 гласови)женски 1% (1 гласови) 11% (8 гласови)

Одговориле: 74
машки - машки       женски - женски

Анкетата е предложена од: NikolaodBitola NikolaodBitola
Кога е вистинското време за брак?
21.12.2018
1. 18-20
машки 4% (5 гласови)женски 0% (0 гласови) 4% (5 гласови)
2. 20-25
машки 10% (11 гласови)женски 2% (2 гласови) 11% (13 гласови)
3. 25-30
машки 45% (52 гласови)женски 9% (10 гласови) 54% (62 гласови)
4. 30-35
машки 19% (22 гласови)женски 4% (5 гласови) 23% (27 гласови)
5. 35-40
машки 5% (6 гласови)женски 0% (0 гласови) 5% (6 гласови)
6. Над 40 години
машки 1% (1 гласови)женски 1% (1 гласови) 2% (2 гласови)

Одговориле: 115
машки - машки       женски - женски

Вработени ли сте?
14.12.2018
1. Да
машки 63% (51 гласови)женски 11% (9 гласови) 74% (60 гласови)
2. Не
машки 19% (15 гласови)женски 7% (6 гласови) 26% (21 гласови)

Одговориле: 81
машки - машки       женски - женски

1  2  3  ...  49  50  51  52  53  ...  101  102  103  [»]  [+10]  [+100]