Инфо за сајтот

Top.mk е најновиот сајт, на кој што може да пронајдеш нови пријатели и стари соученици, да разбереш што мислат за тебе и да се забавуваш, да оценуваш слики, да даваш коментари, да си направиш сопствен блог, да учествуваш во клубови, да играш онлајн (имаме над 17000 игри!) и уште многу други работи!

Слики - секој корисник има место во неговиот профил, каде што може да додава слики. Една од основните идеи на Top.mk е корисниците да ги оценуваат сликите додадени од нив, да даваат коментари за нив и по тој начин да добиваат бонус поени со кои што можат да ги користат услугите на сајтот.

Училишта - може да пронајдеш стари или сегашни соученици или колеги.

Блог - направи си блог, раскажи им на пријателите што мислиш, што сакаш да направиш и многу други работи што ти лежат на душа и те прават посреќен. Ти избираш што да пишуваш, но нормално да е по правилата на сајтот.

Клубови - ако сакаш да пронајдеш нови пријатели кои што имаат слични или исти интереси со тебе - музика, спорт, кино, компјутери, автомобили - тоа е местото, каде што може да размениш идеи и информација со нив.

Забавувај се! Разговарај! Сподели мислење! Top.mk е твоето место!

Информација за реклама тука »
Прашања и предлози може да испратиш на адреса: webmaster [at] top.mk