Модератори
Ова е полицијата на top.mk, брзата помош и информаторите. Тие ги прегледуваат сликите и набљудуваат се да е според правилата :)

Ве советуваме да ги сфатите сериозно советите. Во Top.mk модераторите имаат голема улога и работат според ПРАВИЛАТА. Игнорирањето на забелешките на модераторите најверојатно ќе заврши со блокирање на профил.

Ако е потребно модераторите ќе ви помогнат, но пред да им пишете, ве молиме да ги погледнете најчесто поставуваните прашања (FAQ)!

Модератори

по активност
# слика име години број слики
1  
offline Meri - 2

Главни модератори

по последна посета
слика име години број слики
offline save - 9
offline m-i-t-e 28 2