Колку си одговарате

На оваа страница има две листи - Колку си одговарате направени од тебе и направени за тебе.

направени од тебе

Се уште не си направил/а тест и листата со "Колку си одговарате" е празна.

направени за тебе

Нема тестови, направени за тебе и листата е празна.

Корисници во листата: 0/0

Информација за "Колку си одговарате"

Колку си одговарате - со него можеш да провериш колку си одговарате со некој од другите корисници на Top.mk. Резултатот ќе се покаже во проценти и текст.

Колку си одговарате - е метод, кој што зeма во предвид голем број параметри и не остава ништо на случајноста.

За да провериш "Колку си одговарате" оди на услуги. Колку си одговарате - резултатот ќе се покаже и на двајцата корисници. Резултатот можеш да го избришеш во секое време на истата страница и тој ќе се избрише кај двајцата корисници.

Важно! Резултатот е ист за целиот ден и не е препорачливо да се прави неколку пати со еден ист корисник.