Како да направиш Top.mk да биде твоја почетна страница

Упатство

Како резултат твоја почетна страница ќе биде Top.mk.

Internet Explorer 6 и 7:

 • Во менито Tools избери Internet Options.
 • Оди на General.
 • На Home page напиши http://www.top.mk/ во Address.
 • Кликни OK.

Firefox 2.0 и понова верзија:

 • Во менито Tools избери Options.
 • Оди на Main.
 • Во Startup напиши http://www.top.mk/ на Home Page.
 • Од менито при стартирање на Firefox избери Show my home page.
 • Кликни OK.

Opera 9.00 и понов:

 • От менито Tools избери Preferences.
 • На General полето Home page напиши http://www.top.mk/.
 • Кликни OK.

Safari

 • Во менито на Safari избери Preferences… и оди на General.
 • Од мени New windows open with избери (Home page).
 • На (Home page) напиши ја адресата http://www.top.mk/.

Netscape Navigator:

 • Во менито Tools избери Options.
 • Оди на Main.
 • В Startup напиши http://www.top.mk/ на Home Page.
 • Од менито кога се стартира Navigator избери Show my home page.
 • Кликни OK.

Chrome

 • Во менито на Chrome избери Customise and control Google Chrome...… тука избери Options и табот Generals.
 • Во менито за почетна страница напиши Top.mk Open this page