Бонус поени

Бонус поените се користат на многу места во сајтот. Како се добиваат, може да прочиташ во таблицата подолу.

сума дејствие забелешка
+10 барем една најава на ден поените сe додаваат на твојот акаунт еднаш дневно, рано наутро (колку пати да се најавиш пак ќе има 10 поени) 
+50 гласање за слика
гласај за слика »
За да заработиш бонус поени треба да гласаш за 50 слики. Може да гласаш за слики ако твојата е-маил адреса е потврдена и имаш барем една слика во твојот профил. Додај слика » 
+50 одговарање на анкета на почетната страна еден корисник може да одговори само еднаш на валидна анкета 
+70 едно гласање со SMS поените ги добива корисникот кој гласал и сопственикот на сликата 
-5 Испраќање на уште една додатна порака преку поштата на Top.mk (во случај да си испратил повеќе од 100 пораки на ден) првите 100 писма се бесплатни, дневниот лимит се обновува рано наутро 
-10 Ако не си се најавил вчера, ќе ги изгубиш бонус поените. Поените ќе бидат одземени од твојот профил еднаш дневно, рано наутро. 
-20 измени во профилот (во случај веќе да го имаш изменето во тек на 6 часа) еднаш во 6 часа можеш да го редактираш твојот профил бесплатно 
-20 избриши го корисникот од твојата листа на пријатели избриши корисници од твојата листа на пријатели » 
-80 стави или смени една слика прикачувањето на првата слика е бесплатно 
-50
-100
гласај со 1 сумата на бонус поените -50 или 100- зависи од твојот начин на гласање објективност 
-500 нов клуб додај Креирај клуб »