Правила

Твоја сопствена промотивна карта!
Покажи се себеси надвор од TOP.mk

Ранг листа

Ранг листата за 300 машки и женски е представена одделно. Топ 300 се сите слики кои што собрале највисок резултат. Тие имаат најмалку 1 гласа и не повеќе од 450 (за машките 1 и 300). Сликите во ранг листата се стари не повеќе од 30 дена. Во ранг листата има само една слика од корисник - онаа со најмногу гласови.

За да ја видиш сликата во поголем размер кликни на неа - тогаш ќе видиш информација за сликата и можеш да ја оцениш и коментираш. Ако сакаш да го видиш профилот на корисникот, кликни на корисничкото име. Од профилот можеш да контактираш со корисникот и да ги видиш сите негови слики.

Корисник на денот

Корисник на денот е оној, што најдолго време се задржал на првата позиција во ранг листата (има одделна ранг листа за машки и женски). Ранг листата се обновува шест пати на час и секој пат корисникот на врвот добива определен број поени во неговиот дневен резултат.

Бројот на поени е еднаков на бројот корисници што се онлајн во моментот (може да видиш колку се онлајн во моментот на долниот дел на првата страница). Причината е едноставна - ако има многу корисници ранг листата ќе се промени брзо и првото место е повеќе ценето. Ранг листата за денот исто така се променува шест пати на час, последните поени се додаваат околу 23:53.

На почетокот на денот корисникот со најмногу поени од предходниот ден (кој што бил корисник на денот), добива Џек-пот. Определен број поени се додаваат во неговиот профил. Размерот на Џек-потот се зголемува во текот на денот и зголемувањето е видливо на сајтот во реалното време. Важно! Само еден корисник ги добива поените - оној, што е корисник на денот и е на врвот на ранг листата во 23:59. Ви посакуваме среќа!

Лидер на твојот регион

Лидерот на твојот регион е корисник, од близок до тебе град, и е со највисок резултат од гласањето за неговите слики. Правилата за лидер на регионот се истите како за ТОП. Може да видиш кој е лидер и во другите региони - изборот на регион се наоѓа до сликата на лидерот


 
Лидер на твојот регион
Се вчитува..
Џек-пот
Топ денес:
ewlosa 820
 види повеќе »

Џек-потот денес е 8 поени.
Корисници на последните 6 дена:
вторник ewlosa 53
понеделник ewlosa 53
недела ewlosa 44
сабота ewlosa 44
петок ewlosa 55
четврток ewlosa 50