Активност
Некои работи на сајтот (гласање за слики, правење тестови и друго) имаат влијание на активноста на корисникот - колку повеќе работи се користат толку поголема активност има корисникот.
Cool Boy
Овој симбол им припаѓа на најактивните корисници на Top.mk. И ти исто така можеш да го имаш овој симбол ако твојата активност е барем 85%!
види ги само ненаправените »
Го користи сајтот
Покажува колку често корисникот се најавува на сајтот
Во последната седмица
последно: 21.01.2019 - 20:09
Поканува пријатели на сајтот
Поканил нов корисник на сајтот
Покани пријатели тука »
Во последните 90 дена
последно: 10.06.2008 - 16:40
Има пријатели
Корисникот има барем 3 пријатели што го прифатиле
да/не
Персонален тест
Персоналниот тест е направен.
Можеш да направиш персонален тест тука »
да/не
Има интереси
Има барем 3 интереси напишани во профилот
Види ги интересите на корисникот во неговиот профил »
да/не
Профилот има нови податоци
Променет или потврден профил
Види го профилот » на корисникот
Во последните 180 дена
последно: 28.02.2017 - 21:55
Добива електронски писма
Добил барем едно електронско писмо
Во последните 90 дена
последно: 22.01.2019 - 08:42
Избрал училиште
Додал барем едно училиште во својот профил
Види ги училиштата на корисникот во неговиот профил »
да/не
Испраќа електронски писма
Испратил барем едно електронско писмо
Во последните 30 дена
последно: 16.01.2019 - 22:11
Гласа со 7 поени
Гласал за слика со 7 поени.
Може да гласаш за слики на корисниците тука »
Во последните 90 дена
последно: 04.12.2018 - 21:51
Препораки од пријатели
Пријател додал или ја променил барем еднаш препораката за корисникот
Види ги препораките на корисникот тука »
Во последните 180 дена
последно: 28.08.2018 - 22:06
Има нови слики
Додал барем една нова слика
Види ги сликите на корисникот тука »
Во последните 90 дена
последно: 31.12.2018 - 01:05
Препорака за пријател
Додал или редактирал барем една препорака за пријател
Види ги препораките тука »
Во последните 180 дена
последно: 25.07.2008 - 01:28
Одговара на коментари
Види ги коментарите за сликата на корисникот
Види ги последните коментари за сликата на корисникот »
Во последните 30 дена
последно: 02.01.2019 - 22:04
Хороскоп
Барем еднаш.
Види го хороскопот за денес тука »
Имаш прочитано хороскоп барем барем еднаш.
последно: 23.10.2012 - 21:07
Гласа за слики
Гласал барем за една слика
Гласај за слики на корисниците тука »
Во последната седмица
последно: 09.12.2018 - 23:31
Одговара на анкетите
Одговара на анкетите на главната страница
Одговори на анкетата на главната страница »
да/не
Напишал нов тест
Направил барем еден нов тест
Еднаш годишно
Има тема
Корисникот порачал барем една валидна тема.
да/не
Тестови
Пополнува тестови
Може да направиш тест на пријател или некој друг тука »
Во последните 90 дена
Коментари за слики
Коментирал барем една слика
Твоите последни коментари »
Во последната седмица
последно: 16.11.2012 - 00:07
Гласа со 10 поени
Гласал за слика со 10 поени
Може да гласаш за слики на корисниците тука »
Во последните 90 дена
последно: 23.06.2011 - 23:41
Одговара на коментари во албуми
Одговара на коментарите во албумите со слики.
Во последните 90 дена
Променет статус
Додај нов статус
Погледни го статусот на профилот на корисникот »
Во последната седмица
Коментира во албуми
Коментирал барем една слика во албумите на корисниците
Во последните 30 дена
Оценува блогови
Оценил барем еден блог
Можеш да оценуваш блогови на различни корисници на страницата со блогови »
Во последните 30 дена
Користи или коментира видео клипови
Додал нов или коментирал видео клип.
Видео клипот на корисникот може да го видиш тука »
Во последните 30 дена
Блогови
Додал блог или коментирал во блоговите
Блогот на корисникот е тука »
Во последните 30 дена
Игри
Играл онлајн игри
Онлајн игрите се тука »
Во последните 30 дена
последно: 16.11.2012 - 19:11
Албуми
Додал нова слика во албуми
Види ги новите слики на корисникот во албуми »
Во последните 30 дена
Клубови
Пишувал во клубовите (нова тема или одговор на постоечка)
Приклучи се кон клуб и подели ги твоите интереси тука », листата на клубови на корисникот е во неговиот профил »
Во последните 30 дена
Испраќа подарок
Испраќа барем еден подарок на некого.
Подароците може да ги најдеш тука »
Во последните 90 дена
Коментатор
Одиграна игра Биди Коментатор
Играј Биди Коментатор тука »
Во последната седмица