Активност
Некои работи на сајтот (гласање за слики, правење тестови и друго) имаат влијание на активноста на корисникот - колку повеќе работи се користат толку поголема активност има корисникот.
Cool Boy
Овој симбол им припаѓа на најактивните корисници на Top.mk. И ти исто така можеш да го имаш овој симбол ако твојата активност е барем 85%!
види ги само ненаправените »
Го користи сајтот
Покажува колку често корисникот се најавува на сајтот
Во последната седмица
последно: 22.01.2019 - 17:49
Поканува пријатели на сајтот
Поканил нов корисник на сајтот
Покани пријатели тука »
Во последните 90 дена
Има пријатели
Корисникот има барем 3 пријатели што го прифатиле
да/не
Персонален тест
Персоналниот тест е направен.
Можеш да направиш персонален тест тука »
да/не
Има интереси
Има барем 3 интереси напишани во профилот
Види ги интересите на корисникот во неговиот профил »
да/не
Профилот има нови податоци
Променет или потврден профил
Види го профилот » на корисникот
Во последните 180 дена
последно: 06.06.2018 - 20:02
Добива електронски писма
Добил барем едно електронско писмо
Во последните 90 дена
последно: 10.01.2019 - 19:45
Избрал училиште
Додал барем едно училиште во својот профил
Види ги училиштата на корисникот во неговиот профил »
да/не
Испраќа електронски писма
Испратил барем едно електронско писмо
Во последните 30 дена
последно: 03.11.2018 - 22:56
Гласа со 7 поени
Гласал за слика со 7 поени.
Може да гласаш за слики на корисниците тука »
Во последните 90 дена
последно: 21.01.2019 - 01:28
Препораки од пријатели
Пријател додал или ја променил барем еднаш препораката за корисникот
Види ги препораките на корисникот тука »
Во последните 180 дена
Има нови слики
Додал барем една нова слика
Види ги сликите на корисникот тука »
Во последните 90 дена
последно: 06.10.2018 - 13:44
Препорака за пријател
Додал или редактирал барем една препорака за пријател
Види ги препораките тука »
Во последните 180 дена
Одговара на коментари
Види ги коментарите за сликата на корисникот
Види ги последните коментари за сликата на корисникот »
Во последните 30 дена
последно: 01.11.2018 - 22:11
Хороскоп
Барем еднаш.
Види го хороскопот за денес тука »
Имаш прочитано хороскоп барем барем еднаш.
последно: 10.08.2018 - 23:40
Гласа за слики
Гласал барем за една слика
Гласај за слики на корисниците тука »
Во последната седмица
последно: 21.01.2019 - 01:31
Одговара на анкетите
Одговара на анкетите на главната страница
Одговори на анкетата на главната страница »
да/не
Напишал нов тест
Направил барем еден нов тест
Еднаш годишно
Има тема
Корисникот порачал барем една валидна тема.
да/не
Тестови
Пополнува тестови
Може да направиш тест на пријател или некој друг тука »
Во последните 90 дена
последно: 23.06.2018 - 23:16
Коментари за слики
Коментирал барем една слика
Твоите последни коментари »
Во последната седмица
последно: 20.01.2019 - 09:56
Гласа со 10 поени
Гласал за слика со 10 поени
Може да гласаш за слики на корисниците тука »
Во последните 90 дена
последно: 21.01.2019 - 01:28
Одговара на коментари во албуми
Одговара на коментарите во албумите со слики.
Во последните 90 дена
последно: 10.08.2018 - 23:42
Променет статус
Додај нов статус
Погледни го статусот на профилот на корисникот »
Во последната седмица
последно: 10.08.2018 - 23:29
Коментира во албуми
Коментирал барем една слика во албумите на корисниците
Во последните 30 дена
последно: 20.08.2018 - 00:09
Оценува блогови
Оценил барем еден блог
Можеш да оценуваш блогови на различни корисници на страницата со блогови »
Во последните 30 дена
последно: 17.01.2019 - 15:18
Користи или коментира видео клипови
Додал нов или коментирал видео клип.
Видео клипот на корисникот може да го видиш тука »
Во последните 30 дена
последно: 10.08.2018 - 23:27
Блогови
Додал блог или коментирал во блоговите
Блогот на корисникот е тука »
Во последните 30 дена
последно: 10.08.2018 - 23:28
Игри
Играл онлајн игри
Онлајн игрите се тука »
Во последните 30 дена
последно: 10.08.2018 - 23:33
Албуми
Додал нова слика во албуми
Види ги новите слики на корисникот во албуми »
Во последните 30 дена
последно: 10.08.2018 - 23:50
Клубови
Пишувал во клубовите (нова тема или одговор на постоечка)
Приклучи се кон клуб и подели ги твоите интереси тука », листата на клубови на корисникот е во неговиот профил »
Во последните 30 дена
последно: 10.08.2018 - 23:19
Испраќа подарок
Испраќа барем еден подарок на некого.
Подароците може да ги најдеш тука »
Во последните 90 дена
последно: 25.06.2018 - 15:38
Коментатор
Одиграна игра Биди Коментатор
Играј Биди Коментатор тука »
Во последната седмица
последно: 20.01.2019 - 09:56